CALL FOR PAPERS: NB! Fristen for indsendelse af abstract er forlænget til den 5. maj 2014

Er du forsker med mange års erfaring inden for stereotyper eller studerende, som gerne vil afprøve sin kunnen? Arbejder du på et spændende projekt eller har du afsluttet et forskningsprojekt inden for SMiK projektets problemstilling, så glæder vi os til at kunne tilbyde dig en platform til at præsentere samt diskutere din forskning og resultater.  

 

Vi har åbnet for Call for Papers og inviterer hermed alle interesserede til indsendelse af foredrags- eller posterforslag med udgangspunkt i følgende hovedtemaer:

- metoder i stereotypeforskningen,
- sproglige (dansk-tyske) stereotyper,
- sociokulturelle manifestationer af stereotyper,
- interkulturel kommunikation,
- fremmedsprogsdidaktik: dansk og tysk som fremmedsprog,
- stereotyper i praksis: erhvervslivets perspektiver på stereotypers indflydelse.

 

Ud fra disse overordnede temaer deler vi konferencen op i sektioner, som hver især indledes med plenarforedrag.

 

Yderligere informationer kan du finde her.

CfP-SMiK-Abschlusskonferenz-DK.pdf
Adobe Acrobat Dokument 93.9 KB

{dansk} og {tysk} i stereotyper: Stereotypeuniverser og deres sproglig-kulturelle konstitueringsformer

 

Interdisciplinær afslutningskonference for Interreg 4a-projektet ”Nationale stereotyper og marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle kommunikation“

 

Call for Papers

Kære stereotypeinteresserede, kære kollegaer

 

I vores projekt Nationale stereotyper og marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle kommunikation (SMiK) undersøger vi de gennem kultur og sprog foregivne tanke- og handlemønstre der indgår i den interkulturelle kommunikation, samt deres mulige (positive såvel som negative) indflydelse på denne.

 

Projektet, som er et samarbejdsprojekt mellem Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet i Odense og Germanistisches Seminar ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, financierers af INTERREG 4A programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. samt de to universiteter.

 

Projektets afslutningskonference afholdes d. 25.-27. februar 2015 på Syddansk Universitet i Odense.

 

Indholdsmæssigt fokuserer konferencen på tilgange, metoder og resultater i den aktuelle interdisciplinære forskning omkring stereotyper, interkulturel kommunikation samt dansk og tysk som fremmedsprog. Derudover ønsker vi at tilbyde andre lingvistiske, sprogdidaktiske og sociokulturelt orienterede forskere og forskningsprojekter, som beskæftiger sig med lignende problemstillinger, en platform til at præsentere deres arbejde.

 

Vi har åbnet for Call for Papers og inviterer hermed alle interesserede til indsendelse af foredrags- eller posterforslag med udgangspunkt i følgende hovedtemaer:

- metoder i stereotypeforskningen,

- sproglige (dansk-tyske) stereotyper,

- sociokulturelle manifestationer af stereotyper,

- interkulturel kommunikation,

- fremmedsprogsdidaktik: dansk og tysk som fremmedsprog,

- stereotyper i praksis: erhvervslivets perspektiver på stereotypers indflydelse.

 

Ud fra disse overordnede temaer deler vi konferencen op i sektioner, som hver især indledes med plenarforedrag. Vi er meget glade for at have modtaget tilsagn fra følgende inviterede foredragsholdere (i alfabetisk rækkefølge):

 

Dr. Noah Bubenhofer (TU Dresden)

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger (IDS Mannheim)

Prof. Dr. Christian Fandrych (Universität Leipzig)

Adjunkt, Dr. Katja Gorbahn (Aarhus Universitet)

Prof. Dr. Silke Göttsch-Elten (CAU Kiel)

Prof. Ph.d. Anne Holmen (Københavns Universitet)

Prof. Dr. Andreas Lutter (CAU Kiel)

Prof. Dr. Uwe Quasthoff (Universität Leipzig)

Prof. Dr. Jörg Roche (LMU München)

Lektor, Ph.d. Moritz Schramm (SDU Odense)

Lektor, Ph.d. Charlotte Wien (SDU Odense)

 

I de enkelte sektioner vil der være 20 minutter til selve foredraget og 10 minutter til efterfølgende diskussion. Med muligheden for at indlevere posterpræsentationer ønsker vi især at tilbyde den kommende generation af forskere en mulighed for at præsentere samt diskutere deres forskningsideer og -resultater. Ved indsendelse af abstract bedes du angive hvilken præsentationsform du vil gøre brug af.

 

Dit forslag til en præsentation (foredragstitel, abstract og kort cv, i alt maks. 3000 tegn inklusive mellemrum) bedes du sende i elektronisk form til smik@stereotypenprojekt.eu. Frist for indsendelse er d. 1. april 2014.

 

Konferencesprogene er tysk, dansk og engelsk.

 

Yderligere informationer finder du på projekthjemmesiden www.stereotypenprojekt.eu. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Vi ser frem til at byde dig velkommen i Odense.

På vegne af alle medlemmerne i konferencens organisatoriske og videnskabelige komitéer

 

Dr. Erla Hallsteinsdóttir                                                       Prof. Dr. Jörg Kilian

 

Dr. phil. Erla Hallsteinsdóttir 

Aarhus Universitet

Institut for Kommunikation og Kultur

Jens Chr. Skous Vej 4

8000 Aarhus C

Danmark

 

Prof. Dr. Jörg Kilian

Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel

Germanistisches Seminar

Olshausenstraße 40

24098 Kiel

Deutschland