AFSLUTNINGSKONFERENCE

{dansk} og {tysk} i stereotyper: Stereotypeuniverser og deres sproglig-kulturelle konstitueringsformer

Interdisciplinær afslutningskonference for INTERREG 4a-projektet ”Nationale stereotyper og marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle kommunikation“


For at markere SMiK-projektets afslutning afholdes d. 25.-27. februar 2015 en tredages international konference om stereotyper i bredeste forstand. Konferencen finder sted på Syddansk Universitet i Odense.

 

Indholdsmæssigt fokuserer konferencen på tilgange, metoder og resultater i den aktuelle interdisciplinære forskning omkring stereotyper, interkulturel kommunikation samt dansk og tysk som fremmedsprog. Derudover ønsker vi at tilbyde andre lingvistiske, sprogdidaktiske og sociokulturelt orienterede forskere og forskningsprojekter, som beskæftiger sig med lignende problemstillinger, en platform til at præsentere deres arbejde.

 

Deltagelse er gratis, men vi beder om bindende tilmelding her senest den 15. februar 2015.


Praktiske informationer

Vi har samlet alle informationer om overnatning, rejse til og fra Odense her.

Program og rammeprogram

Konferencens officielle program starter onsdag d. 25. februar kl. 9:30 med en vilkomsthilsen og det afsluttes med en paneldebat fredag d. 27. februar kl. 12:30-13:30.

 

Du finder det foreløbige konferenceprogram her.

Konferenceforedrag og præsentation af SMiK-projektets resultater

En liste over konferencens hovedtalere, andre faglige foredrag og SMiK-præsentationer finder du her.

Organisation

Informationer om konferencens organisation og videnskabelig komité finder du her.

Vigtige datoer

- Abstracts modtages indtil d. 1. april 2014.

- Information om godkendelse af abstracts sker indtil udgangen af juni 2014.

- Bindende tilmelding af accepterede foredrag bedes foretaget senest d. 11. august 2014.

- Frist for tilmelding som deltager uden foredrag: 15. februar 2015.

 

Dr. phil. Erla Hallsteinsdóttir 

Aarhus Universitet

Institut for Kommunikation og Kultur

Jens Chr. Skous Vej 4

8000 Aarhus C

Danmark

 

Prof. Dr. Jörg Kilian

Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel

Germanistisches Seminar

Olshausenstraße 40

24098 Kiel

Deutschland