PROJEKTLEDELSE

Dr.phil. Erla Hallsteinsdóttir er lektor og projektleder i SMiK-projektet. Hun arbejder som sprog- og kulturforsker med fokus på især stereotyper, sprogdidaktik (inkl. grammatik), interkulturel kommunikation, ordforråd (orddannelse, faste ordforbindelser, ordbogsforskning), korpuslingvistik, tekstlingvistik og oversættelse. Erla Hallsteinsdóttir har stor erfaring med sprog- og kultursammenligning samt med gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser og analyse af sprogdata. Hendes sproglig-kulturelle status udgør i øvrigt en stor metodisk fordel: som islænding er hun ”upartisk” og ser både den danske og den tyske kultur med objektive briller. Hun behersker både dansk og tysk på modersmålsniveau. Læs mere om Erla Hallsteinsdóttir her.

Kontakt: smik@stereotypenprojekt.eu

 

Prof.Dr. Jörg Kilian er professor ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel og projektleder i SMiK-projektet. Jörg Kilian er en international anerkendt ekspert inden for forskning i betydningsdannelse og sprogdidaktik og han har bl.a. beskæftiget sig med stereotype kulturelle associationer i sprog. Han beskæftiger sig derudover med arbejds-, forsknings- og publikationsopgaver i henhold til didaktikken i det tyske sprog, i den germanistiske lingvistik og den tyske filologi. Udover arbejdet i SMiK-projektet arbejder Jörg Kilian også på mange andre forskningsprojekter, læs mere her.

Kontakt: kilian@germsem.uni-kiel.de

 

PROJEKTMEDARBEJDERE

HD Dr. phil. Sonja Vandermeeren er docent i tysk sprogforskning med fokus på "tysk som fremmedsprog" ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Hun er ekspert i udforskning af sprogindstillinger og med sin deltagelse i projektet ”Fremmedsprog i europæiske virksomheder” har hun den fornødne ekspertise inden for empirisk beskrivelse af sprogindstillinger i erhvervssammenhæng. Sonja Vandermeerens publikationer omhandler forskningsfelter som; kognitiv semantik, sprogindstillinger og sproglæringsstrategier, behov for og anvendelse af fremmedsprog i erhvervslivet. Hun har ansvaret for SMiK-delprojektet ”interkulturel kommunikation, kulturdimensioner og stereotyper”, som i praksis er koblet til tysk-som-fremmedsprog undervisningen.  

 

Dr. Tobias Heinz arbejder som videnskabelig assistent ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel. I projektet bidrager Tobias Heinz med sin ekspertviden om sprogkritik og inden for empirisk undersøgelse af associative stereotyper.

 

Annika Hofmann er uddannet M.A. i Germanistik og Anglistik/Amerikanistik ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Annika Hofmann er i projektet ansat som videnskabelig assistent og derudover skriver hun i øjeblikket en ph.d.-afhandling om emnet "interkulturel kommunikation" (v/ HD Dr. Sonja Vandermeeren ved Germanistischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität i Kiel). I projektet beskæftiger hun sig med tekstanalyser og spørgeskemaundersøgelserne. Annika Hofmann interesserer sig bl.a. for forskningsfelter inden for kultur und kulturdimensioner, interkulturel kommunikation og træningsmetoder samt stereotype.

 

Katarina Le Müller er uddannet cand.mag. i kultur og formidling ved Syddansk Universitet i Odense. I projektet er hun ansat som videnskabelig assistent, hvor hun bl.a. beskæftiger sig med indsamling og bearbejdning af relevante data og bidrager til udfærdigelsen af det ønskede undervisningsmateriale. Derudover beskæftiger Katarina sig med den eksterne kommunikation og deltager i forskellige arrangementer for at synliggøre projektet.

 

Philipp Baunsgaard Koll er siden februar 2014 cand.mag. i Tysk og Engelsk. Han arbejder i SMiK-projektet siden marts 2014 som videnskabelig assistent.Til Philipps arbejdsopgaver tæller udarbejdelse og test af undervisnings-materialer, som er baseret på SMiK-projektets forskning. Endvidere arbejder Philipp med publicitetsarbejde i forbindelse med workshops i skoler og gymnasier i Tyskland og Danmark. Han deltager derudover i aktiviteter, hvor han arbejder på at synliggøre SMiK-projektet.

 

Matthias Dreve har en BA- og Master i international virksomhedskommunikation (tysk-engelsk-dansk) fra Syddansk Universitet i Odense. Siden 15.oktober 2014 er han en del af  SMiK-projektets team i Odense, hvor han er videnskabelig assistent. Han arbejder især med udarbejdelse af undervisningsmateriale, organisationen af afslutningskonferencen og kommunikation.

Dr. Flemming Smedegaard er lektor ved Syddansk Universitet i Odense og studieleder for studieretningen International Virksomhedskommunikation (IVK). Flemming bidrager med sin ekspertviden om interkulturel virksomheds- og organisationskommunikation (bearbejdelse af projektresultater med henblik på anvendelsen ved reklamering og markedsføring i den interkulturelle kommunikation).

Carolin Venne studerer ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel Master of Education med fagene tysk og geografi. Carolin er ansat som studentermedhjælper. I projektet varetager hun både opgaver i henhold til tekstanalyserne og analysen af spørgeskemaundersøgelserne.

 

Paul Benz læser tysk og historie til Master of Education inden for den gymansiale læreruddannelse ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Han er ansat som videnskabelig studentermedhjælp og bidrager til projektet bl.a. ved udarbejdelse af dokumentation og publikationer.

 

Till Maschmann læser tysk og historie til Master of Education inden for den gymnasiale læreruddannelse ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, hvor han lige har afleveret sin master-afhandling hos Jörg Kilian. Till er ansat som videnskabelig studentermedhjælp og han arbejder primært med tekstanalyser. Yderligere udfører han oversættelsesopgaver fra dansk til tysk. 

 

Susanne Mikolajczyk læser tysk, økonomi og politik til Master of Education ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Hun har en BA-grad og arbejder i som videnskabelig studentermedhjælper i projektet, hvor hun især arbejder med tekstanalyser.

Dr. Charlotte Wien er lektor for marketing, management og journalistik ved Syddansk Universitet i Odense. I projektet bidrager Charlotte med ekspertise inden for stereotypeforskning (perception af stereotyper) og journalistik.

 

 

Christina Ehlers er uddannet cand.mag. i International Virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet i Odense. Siden oktober 2013 er hun ansat som videnskabelig assistent og hun er bl.a. ansvarlig for oversættelsesopgaver samt kommunikations- og offentlighedsarbejdet, herunder vedligeholdelse af hjemmesiden, Facebook-siden og deltagelse i forskellige arrangementer med det formål at formidle projektets arbejde og resultater. Derudover bidrager Christina til udfærdigelsen af det ønskede undervisningsmateriale.

Raphaela Winkler studerer ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel Master of Education med fagene Tysk og Engelsk. Hun er Bachelor of Arts og hun er ansat som studentermedhjælper. I projektet varetager Raphaela både opgaver i henhold til tekstanalyserne og analysen af spørgeskemaundersøgelserne.

Christine Johanna Wetzig har afsluttet sin uddannelse i germanistik og geografi ved universitetet i Tübingen. I løbet af sin uddannelse har Christine udviklet en stor interesse for sprogforskning og hun har bl.a. arbejdet på et teaterpædagogisk sprogfremmende projekt for børn med migrationsbaggrund. Fra september 2013 til juni 2014 har hun som DAAD-stipendiat arbejdet på Instituttet for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet i Odense, hvor hun har beskæftiget sig med tysk som fremmedsprog. Christine Johanna Wetzig har beriget projektet som gæsteforsker. 

 

Anette Wulff er projektets praktiske problemknuser på Syddansk Universitet. Hun løser administrative opgaver, holder forvaltningen beskæftiget og sørger for at alle får spist godt til projektmøder, workshops og konferencer.

 

 

 

Klaus Geyer er lektor ved Syddansk Universitet. Siden tillægsbevillingen i juni 2013 har han været del af projektteamet i Odense. Klaus Geyer har en understøttende funktion ved udarbejdelsen af undervisningsmaterialer til virksomhedskommunikation i arbejdspakke 2 og han bidrager derudover til organsiationsarbejdet i forbindelse med projektets arrangementer.

 

Simone Petersen hat 2012 - 2013 im SDU-Team in Odense als Postdoc gewirkt.

 

Studentermedhjælper, SDU Odense, Institut for Sprog og Kommunikation

 

Lene Dreisig Sørensen

Mareike Sulamith Schwartz

Anneke Zehe

Mathias Hansen

Nanna Frisgaard Gunnersen

Ursula da Silva Møller-Hansen

Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen

Kasper Lind Thomsen

Søren Riisøe-Hansen

Projektteamet i marts 2014 i Kiel
Projektteamet i marts 2014 i Kiel

Dr. phil. Erla Hallsteinsdóttir 

Aarhus Universitet

Institut for Kommunikation og Kultur

Jens Chr. Skous Vej 4

8000 Aarhus C

Danmark

 

Prof. Dr. Jörg Kilian

Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel

Germanistisches Seminar

Olshausenstraße 40

24098 Kiel

Deutschland